EN RU

Kuriame Lietuvos ateitį

Kuriame Lietuvos ateitį
UAB „Ardena“ įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1055 „UAB „Ardena” E komercija platforma“, kurio tikslas – projekto įgyvendinimo metu sukurti ir įdiegti naujus ir inovatyvius elektroninės savitarnos platformos sprendinius, naudojamus gaminamos produkcijos pardavimams vystyti ir užsakymams valdyti bei išteklių valdymo sistemos integravimui į savitarnos platformas.

Įgyvendinus projektą trumpės prekių tiekimo nuo užsakymų pateikimo iki įvykdymo grandinė, mažės klaidų tikimybė, gerės užsakymų vykdymo kontrolė visuose prekių kūrimo ir gamybos etapuose, bus taupomi ištekliai, augs prekių gamybos ir pardavimo intensyvumas, įmonės konkurencingumas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti įvairių konstrukcijų ir dizaino gaminamų gaminių (prekių) – vidinių ir išorinių žaliuzių, roletų, tinklelių, širmų, naudojamų interjerui ir eksterjerui, užsakymų priėmimo, gaminių konstrukcijų, dizaino derinimo, įskaitant 3D aplinką, kainos, užsakymo vykdymo stebėsenos, pristatymo, apmokėjimo ir kt. klientui svarbius skaitmeninius klientų savitarnos sprendinius, kurių šiuo metu įmonė neturi įdiegusi pačios gaminamai produkcijai parduoti.
Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.
Projekto pavadinimas: „UAB „Ardena” E komercija platforma“
Projekto vykdytojas: UAB „Ardena“
Projekto vertė: 59.238,50Eur
Skirta parama: 44.428,88 Eur
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-02-15.
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-06.